Köpa företag


Vill du köpa företag men saknar tid att hitta och genomlysa intressanta objekt? Att köpa ett företag behöver inte vara svårt med rätt hjälp.

Vi erbjuder flera servicetjänster som underlättar och effektiviserar din sökprocess. Vi kan även hjälpa dig genom hela köpprocessen, från värdering och kapitalanskaffning till förhandling och avslut. Värderingen av företaget som ska överlåtas baseras på en detaljerad analys av relevant information om företaget och dess marknad. Vi besöker också företaget för att skapa oss en tydlig helhetsbild av verksamheten.

 

Köpa företag

Efter genomförd analys gör vi en dokumentation med en affärsmässig och säljande objektsbeskrivning. Denna tjänar som informations- och köpunderlag för intresserade köpare samt köparens rådgivare, bank, jurister m.fl. Utifrån överenskomna kriterier matchar vi aktuellt objekt mot potentiella köpare. Sökningen görs i vårt omfattande intresseregister och personliga kontaktnät, i externa databaser samt via annonser på internet och i utvalda riks-, lokal- och branschtidningar.

Urval av kvalificerade intressenter liksom förmedling av kontakter och information sker löpande, med den grad av sekretess som uppdragsgivarna kräver. För att kvalitetssäkra beslutsunderlaget kompletterar vi den information vi själva sammanställer med offentliga register och referenser.
När det är dags för säljaren att möta utvalda intressenter för inledande diskussioner. Vi organiserar även visningar av objektet och tar vid behov fram ytterligare information som efterfrågas av parterna.

När säljaren och en presumtiv köpare är överens om att gå vidare i förhandlingen bekräftas detta oftast med en skriftlig avsiktsförklaring på vägen mot ett komplett och juridiskt bindande avtal. Vi deltar aktivt i förhandlingen genom att initiera diskussioner och presentera konstruktiva förslag, i syfte att leda processen framåt och landa ett slutligt avtal som båda parter är nöjda med. Innan avtalet utformas får köparen möjlighet att granska företaget som ska förvärvas på detaljnivå. En ”due dilligence” kan omfatta såväl finansiella och juridiska frågeställningar som analys av personal, produkter och tjänster.

Det slutliga avtalet formuleras noggrant och detaljerat, ofta i samråd med parternas juridiska ombud, i syfte att undvika alla eventuella juridiska fallgropar. I samband med den nye ägarens tillträde finns en hel del formalia och praktiska bestyr att hantera, åtgärda och följa upp.


Kontakta oss


[recaptcha]