Sälja företag


Att sälja ett företag är en sak. Att göra det till rätt pris och med största möjliga värde för både säljare och köpare kräver dock en väl genomtänkt process och strategi.

Sälja företag

Vi kan erbjuda kunskaper och erfarenheter som skapar trygghet, resultat och mervärde i varje ny affär. Vi leder säljprocessen steg för steg, från värdering till förhandling, avtal och avslut. Självklart görs varje steg i nära dialog med uppdragsgivaren och gärna också i samarbete med parternas revisorer, banker och jurister.

Vi hjälper dig att hitta ett mål med din försäljning: Hur vill du att ditt företag ska drivas vidare i framtiden? Hur ska det utvecklas?
• Vilka är dina möjliga köpare och vilka köpare kan du absolut inte kan tänka dig?
• Behöver du få ut alla pengar på en gång?
• Vill du sluta arbeta direkt vid övertagandet eller vara kvar som rådgivare?
• När vore bästa tiden att sälja?

Med vår kompetens, erfarenhet och stora kunskapsbank hjälper vi dig svara på alla dina frågor och funderingar kring ägarskiftet och när det gäller att sälja ditt företag.

Värderingen av företaget som ska överlåtas baseras på en detaljerad analys av relevant information om företaget och dess marknad. Vi besöker också företaget för att skapa oss en tydlig helhetsbild av verksamheten.

Efter genomförd analys gör vi en dokumentation med en affärsmässig och säljande objektsbeskrivning. Denna tjänar som informations- och köpunderlag för intresserade köpare samt köparens rådgivare, bank, jurister m.fl.

Utifrån överenskomna kriterier matchar vi aktuellt objekt mot potentiella köpare. Sökningen görs i vårt omfattande intresseregister och personliga kontaktnät, i externa databaser samt via annonser på internet och i utvalda riks-, lokal- och branschtidningar.

Urval av kvalificerade intressenter liksom förmedling av kontakter och information sker löpande, med den grad av sekretess som uppdragsgivarna kräver. För att kvalitetssäkra beslutsunderlaget kompletterar vi den information vi själva sammanställer med offentliga register och referenser.
Nu har vi kommit så långt att det är dags för säljaren att möta utvalda intressenter för inledande diskussioner. Vi organiserar även visningar av objektet och tar vid behov fram ytterligare information som efterfrågas

När säljaren och en presumtiv köpare är överens om att gå vidare i förhandlingen bekräftas detta oftast med en skriftlig avsiktsförklaring på vägen mot ett komplett och juridiskt bindande avtal. Vi deltar aktivt i förhandlingen genom att initiera diskussioner och presentera konstruktiva förslag, i syfte att leda processen framåt och landa ett slutligt avtal som båda parter är nöjda med.
Innan avtalet utformas får köparen möjlighet att granska företaget som ska förvärvas på detaljnivå. En ”due dilligence” kan omfatta såväl finansiella och juridiska frågeställningar som analys av personal, produkter och tjänster. Det slutliga avtalet formuleras noggrant och detaljerat, ofta i samråd med parternas juridiska ombud, i syfte att undvika alla eventuella juridiska fallgropar. I samband med den nye ägarens tillträde finns en hel del formalia och praktiska bestyr att hantera, åtgärda och följa upp.

Vi hjälper dig att sälja ditt företag på ett smidigt sätt.


Kontakta oss


[recaptcha]