Affärsjuridiska tjänster


Vi är verksamma inom affärsjuridiska områden som täcker det mesta som man stöter på i ett företags vardag.

De ärenden som vi hanterar förekommer en rad komplicerade affärsjuridiska frågor såsom upprättande av avtal, bildande och avveckling av bolag, företagsöverlåtelser, entreprenadjuridiska spörsmål, fastighetsrättsliga frågor, skadeståndsrätt, fordringsrätt samt tvister. Affärsjuristerna är kompetenta med gedigen erfarenhet.

Följande områden kan vi assistera med:

• Avtalsrätt och köprätt
• Fastighetsrätt
• Företagsförvärv
• Krediträtt
• Obeståndsrätt
• Processrätt


Kontakta oss


[recaptcha]