Obestånd


Vi hjälper dig att aktivt ta tag i dina eventuella likviditetsproblem, vilket annars kan leda till obestånd och i värsta fall konkurs. Vi hjälper dig att skapa en handlingsplan för att snabbt komma på bestånd. En handlingsplan innefattar ofta:

  • Genomgång av balansräkning och kontakt med kreditgivare
  • Genomgång av resultaträkning med tonvikt på stora kostnader
  • Genomgång av resultaträkning med tonvikt på intäkter
  • Genomgång av större avtal
  • Möte med bank eller dylikt

Vi har under många år arbetat med företag i kris och vet att ju fortare någon hanterar problemen, desto större sannolikhet är det att krisen kan hanteras.

Kontakta oss för ett förutsättningslöst


Kontakta oss[recaptcha]